close
تبلیغات در اینترنت
آموزش نرم افزار افتر افکتز After Effects Pro CS5 - اورجینال بهکامان
loading...

خرید اینترنتی سی دی آموزشی

آموزش نرم افزار افتر افکتز After Effects Pro CS5 - اورجینال بهکامان دسته نرم افزار آموزشی زیردسته کامپیوتر سازنده: بهکامانآموزش After Effects Pro CS5نسخه اوریجینالبه همراه نرم افزار نسخه کاملآموزش نرم افزار افتر افکتزافکت ساز حرفه ای و تدوینگر فیلم و کلیپفصل 1: ایجاد عناصر 2D از شش ضلعیها ایجاد یک پروژه ایجاد نخستین Composition جایگزین Footage در Composition انتقال تصویر به یک وضعیت دقیق تنظیم اندازه ی تصویر تنظیم Key Frame جهت چرخاندن تصویر پیش نمایش نخستین انیمیشن ایجاد یک طرح متحرک از یک تصویر…

آموزش نرم افزار افتر افکتز After Effects Pro CS5 - اورجینال بهکامان

آموزش نرم افزار افتر افکتز After Effects Pro CS5 - اورجینال بهکامان

آموزش نرم افزار افتر افکتز After Effects Pro CS5 - اورجینال بهکامان

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته کامپیوتر

سازنده: بهکامان

آموزش After Effects Pro CS5
نسخه اوریجینال
به همراه نرم افزار نسخه کامل

آموزش نرم افزار افتر افکتز
افکت ساز حرفه ای و تدوینگر فیلم و کلیپ

فصل 1: ایجاد عناصر 2D از شش ضلعیها
ایجاد یک پروژه
ایجاد نخستین Composition
جایگزین Footage در Composition
انتقال تصویر به یک وضعیت دقیق
تنظیم اندازه ی تصویر
تنظیم Key Frame جهت چرخاندن تصویر
پیش نمایش نخستین انیمیشن
ایجاد یک طرح متحرک از یک تصویر ساده
انتقال لایه ها به یک طرح
آغاز یک انیمیشن جدید با ایجاد Key Frame
متناوب سازی sIn point
تنظیم میزان ماتی یک لایه
الصاق Opacity Key Frame به سایر لایه ها
پیش نمایش تنظیم لایه های چندگانه
تبدیل لایه پیش تنظیم
درجه بندی و فروپاشی لایه از پیش تنظیم شده
تغییر sIn point
پیش تنظیم لایه ها،ایجاد Zoom
دوران کامل شش ضلعی
حرکت Anchor Point
کاربرد مجدد جهت ایجاد عنصر ثانویه
وارد کردن Art work برای عنصر ثانویه
جایگزینی Footage
نسخه برداری ازPre Composition
Rendering Composition
فصل2: ایجاد عناصر با چهار گوش ها
ایجاد عنصر نخست Dancing Squares
ایجاد Squares Grid Camp
ایجاد راه نماها،متحرک سازی D.Squares
حفظ حرکت مستقیم
جایگزین انیمیشن های Squares Grid
تنظیم Opacity برخی از لایه ها
چرخش لایه ها
رندر Dancing Squares
ایجاد ارتعاش در قطعات چهار گوش ها
وارد کردن فایل مبدأ لایه ای
تکثیر و تغییر لایه نخست
تنظیم Work Area برای ارتعاش 4گوشها
ایجاد دومین Composition جهت ارتعاش 4گوشها
افزودن Composition بعنوان لایه ها
روشهای انتقال و تنظیم Work Area
رندر چهار گوش های ارتعاشی
ایجاد Lens Flare ،ایجاد لایه جامد جهت آن
بکارگیری ﺗﺄثیر Lens Flare و رندرآن
ترکیب مؤلفه ها جهت ایجاد نورهای کادر
رندر نورهای کادری
ایجاد دومین عنصر خطی از نورهای کادر
رندر فیلم Box Lights Lines

فصل3: متحرک سازی دایره ها
ایجاد دایره های خطی
وارد کردن فایل Footage
جایگزینی لایه ها در Composition
تنظیم یک روش انتقالی
بکارگیری ماسکها جهت ایجاد مسیرها
بکارگیری ﺗﺄثیرو متحرک سازی Stroke
حذف طرح اجرایی و اتمام کار
ایجاد دایره های نقطه چین
تکثیر Composition اصلی
سایز بندی مجدد ماسک ها
تغییر خطوط پیوسته به خطوط نقطه چین
ایجاد عنصر نخست : حلقه های چندگانه
ایجاد Null Objectوافزودن یک عبارت
افزودن ﺗﺄثیر Basic 3D و دومین عبارت
قرارگیری حلقه های چندگانه درComposition
متحرک سازی Null Object
ایجاد عناصر بیشترخطوط و نقاط چندگانه
رندر سه عنصر
فصل 4: ایجاد عناصر ستاره ای شکل
ایجاد عنصر اولیه : Audio Starburst
وارد کردن فایل Footage
بررسی و سازماندهی فایلهای Project
ایجاد یک Composition
ایجاد لایه Solid و افزودن Mask
بکارگیری تأثیر Audio Spectrum
افزودن تأثیر Radial Blur
افزودن تصویر Starburst و کاربرد روش انتقالی
چرخش تصویر Starburst
رندر Starburst
ایجاد عنصر دوم : اشعه های نوری
ایجاد Composition و افزودن Solid
تأثیر Iris Wipe و تنظیم Key frames
رندر اشعه های نوری
فصل5: پرداختن به متن وارقام
ایجاد عنصر نخست : خطی از متن
ایجاد Composition
افزودن و فرمت خط متنی
متحرکسازی خط متنی باتنظیم Key Frame
تنظیم میزان ماتی Opacity
افزودن محو حرکتی،رندر عنصر خط متنی
ایجاد عنصر دوم : دایره های متنی
ایجاد ماسک جهت مسیر متن
جایگزینی متن در مسیر
متحرک سازی دایره باتنظیم Key Frame
تکثیر لایه متن و تنظیم لایه در نقاط
تغییر Key Frame متن مسیر
محو حرکتی ویژه کل لایه های حلقه ای متن
رندر Text Circle Camp

ایجاد عنصر سوم : ارقام
ایجاد Solid برای ﺗﺄثیر Numbers
تنظیم ویژگی های ارقام
متحرک سازی ارقام با تنظیم Key Frame
ﺗﺄثیر Fast Blur و ایجاد یک عبارت
تکثیر نام گذاری مجدد لایه ارقام
رندر عنصر Numbers
فصل 6 : ایجاد عناصر
ایجاد عنصر نخست : 3D Hexagons
افزودن 6ضلعی ها
تنظیم موقعیت 6 ضلعی در مکان 3D
تکثیر لایه و تنظیم اکثر چرخشها
همترازی 6ضلعیهاوتنظیم دقیق آنها
چرخش لایه های 6ضلعیها
افزودن دوربین،جایگزینی دوربین
ایجاد عنصر دوم : طرحهای 3D Hexagons
وارد کردن دومین فایل مبدأ
تکثیر Composition
رندر دو عنصر 3D Hexagons
فصل 7:ترکیب عناصر 2D در یک مرکب
وارد کردن و سازماندهی فایلهای مبدأ
ایجاد Composition دوم
تغییر لایه In point
بکارگیری Tint Effect
کپی و الصاق یک Effect
بکارگیری Blur Effect
فصل 8: آغاز ترکیب 3D
وارد کردن وسازماندهی فایلهای مبدأ
افزودن Girl – Alpha . mov
ایجاد لایه پس زمینه
بکارگیری ﺗﺄثیرات ویژه پس زمینه
کار با دوربین ها
افزودن Null Object و ارتباط لایه اصلی
افزودن لایه شش ضلعی
بکارگیری ﺗﺄثیرات و روشهای ویژه 6 ضلعی
تنظیم Live – Action Footage
تکثیر و ایجاد Girl- Alpha.mov
ایجاد طرح مبهم پس زمینه
تصحیح رنگ
توسط Hue/Saturation Effect
بکارگیری Echo Effect
تنظیم Opacity , In point , Duration
نمایش لایه به همراه Transition Effect
فصل 9 : بخش آخر Composite 3D
وارد کردن و سازماندهی فایل های مبدأ
افزودن عنصر Glowing – ball
افزودن عنصر Text Circle
افزودن عنصر Text Line و تنظیم مؤقعیت
تنظیم In point مختصاتY

ایجاد لایه های Text Line
افزودن عناصر Box Lights Line
تکثیر و تغییر عناصر Box Lights Line
رندر Composite Composition 3D
فصل 10 : رندر Queue و Output Format
ایجاد جدول ویژه فرایند رندر
ایجاد جدول Render Setting
ایجاد جدول تنظیمات – رندر
ایجاد جدول جهت Output Modules
بکارگیری Output Modules چندگانه
تدارک Composition جهت رندر فول
بکارگیری Pixel Aspect Correction
رندر فیلم نهایی جهت پخش
فصل 11 : تسلط بر متحرک سازی
تسلط بر متحرک سازی
ساختن یک Composition
استفاده از ضربه های کلنگی
تحرک بخشیدن به حرکات صحنه
تحرک بخشیدن به خورشید
تحرک بخشیدن به پرندگان
تحرک بخشیدن به ابرها
بازنگری انیمیشن
تنظیم لایه ها و ساختن یک تراک
لایه های از پیش ترکیب شده
ساختن یک Track Matte
Track Matte و حرکت آنها
اضافه کردن حرکت تیرگی
تحرک بخشیدن به سایه ها
اضافه کردن یک افکت لنزهای نمایشی
اجرا کردن انیمیشن
زمان بندی دوباره Composition
نمایش زمان بازچینی شده در ویرایش گراف
افزودن یک easy ease out
مقیاس کردن انیمیشن در زمان
فصل 12 : خروجی از صحنه
خروجی از صحنه
خروجی تصویر برای Psp و Ipod

مشخصات:

نسخه : CS5

سال تولید : 1390

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 22 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

فروشنده: شاكران

قیمت: 9,800 تومان

درصد :21

روش خرید: برای خرید آموزش نرم افزار افتر افکتز After Effects Pro CS5 - اورجینال بهکامان، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش نرم افزار افتر افکتز After Effects Pro CS5 - اورجینال بهکامان

ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبليغات
  • فروشگاه اينترنتی
  • لارجر باکس
  • مکمل بدنسازی
  • آرشيو
  • 1390